Gabinet psychoterapii - Psycholog Magdalena Polewaczyk-Okuła

Witam na stronie Gabinetu Psychoterapii - poradni psychologicznej.
Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą dotyczącą porad psychologicznych oraz psychoterapii.

Psychoterapeuta

Jestem magistrem psychologii. Wykształcenie psychologiczne i tytuł magistra zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych. Kształciłam się również na Uniwersytecie Bielefeld w Niemczech w ramach stypendium naukowego Socrates Erasmus oraz na Uniwersytecie w Manchester w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskałam tytuł Magistra Badań Naukowych w Psychologii.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowaną i prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jest to profesjonalne szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, uprawniające do prowadzenia psychoterapii pod superwizją.

W pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie superwizuję swoją pracę psychoterapeutyczną to znaczy konsultuję i omawiam ją z osobą do tego uprawnioną i doświadczoną w psychoterapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyłam również Studium Pomocy Psychologicznej organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie a także szkolenie z zakresu diagnozy klinicznej na podstawie klasyfikacji DSM-IV-TR w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. W ostatnim czasie ukończyłam szkolenie z Podstaw Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychoanalitycznym.

Stale doskonalę swój warsztat pracy superwizując prowadzone przeze mnie procesy terapeutyczne, uczestnicząc w szkoleniach psychoterapeutycznych oraz w konferencjach (np. „Na pograniczu psychozy. Praktyczne aspekty pracy pasychoterapeutycznej” maj 2016, Warszawa; „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości” wrzesień 2015, Kraków).

Doświadczenie zawodowe

Jako psycholog i psychoterapeuta pracuję od 2004 roku. Mam doświadczenie w pracy diagnostycznej i psychoterapeutycznej z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicowe i psychotyczne (takie jak schizofrenia) oraz z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i członkami ich rodzin. Posiadam praktykę w pracy indywidualnej jak i grupowej. Prowadziłam grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne i grupy terapii pogłębionej, a także warsztaty szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz pracujących w prewencji i pomocy społecznej.

Obecnie pracuję w SPP ZOZ Choroszcz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Białymstoku oraz prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną.

Psycholog Magdalena Polewaczyk-Okuła
ul. Żabia 22/3, 15-338 Białystok
Psycholog w Białymstoku