Gabinet psychoterapii - Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Magdalena Polewaczyk-Okuła

Witam na stronie Gabinetu Psychoterapii - poradni psychologicznej.
Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą dotyczącą porad psychologicznych oraz psychoterapii.

Psychoterapeuta

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Magdalena Polewaczyk-Okuła

Jestem magistrem psychologii. Wykształcenie psychologiczne i tytuł magistra zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych. Kształciłam się również na Uniwersytecie Bielefeld w Niemczech w ramach stypendium naukowego Socrates Erasmus oraz na Uniwersytecie w Manchester w Wielkiej Brytanii, gdzie uzyskałam tytuł Magistra Badań Naukowych w Psychologii.

Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowaną i prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Jest to profesjonalne szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, uprawniające do prowadzenia psychoterapii. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (cert. nr 116)

W pracy kieruję się zasadami etyki zawodowej zawartymi w Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Regularnie superwizuję swoją pracę psychoterapeutyczną to znaczy konsultuję ją z osobą do tego uprawnioną i doświadczoną w psychoterapii.

Ukończyłam również Studium Pomocy Psychologicznej organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie a także szkolenie z zakresu diagnozy klinicznej na podstawie klasyfikacji DSM-IV-TR w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Ukończyłam szkolenie z Podstaw Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie psychoanalitycznym.

Stale doskonalę swój warsztat pracy superwizując prowadzone przeze mnie procesy terapeutyczne, uczestnicząc w szkoleniach psychoterapeutycznych oraz w konferencjach (np. „Na pograniczu psychozy. Praktyczne aspekty pracy pasychoterapeutycznej” maj 2016, Warszawa; „Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości” wrzesień 2015, Kraków).

Uczestniczę w podyplomowym szkoleniu „Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu” (TFP) oraz w szkoleniu superwizyjnym organizowanym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Doświadczenie zawodowe

Jako psycholog i psychoterapeuta pracuję od 2004 roku. Mam doświadczenie w pracy diagnostycznej i psychoterapeutycznej z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwicowe i psychotyczne (takie jak schizofrenia) oraz z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i członkami ich rodzin. Posiadam praktykę w pracy indywidualnej jak i grupowej. Prowadziłam grupy wsparcia, grupy psychoedukacyjne i grupy terapii pogłębionej, a także warsztaty szkoleniowe dla osób bezrobotnych oraz pracujących w prewencji i pomocy społecznej.

Przez dziewięć lat pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Białymstoku będącej częścią SPP ZOZ w Choroszczy i ponad sześć lat w Poradni Zdrowia Psychicznego w „Lege Artis”. Prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną.

Psycholog Magdalena Polewaczyk-Okuła
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lokal 104, 15-094 Białystok
Psycholog w Białymstoku