Dlaczego psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna to forma leczenia problemów psychicznych oparta na teorii psychoanalitycznej. Podstawowym założeniem tego podejścia jest twierdzenie, że nieświadomość oprócz świadomości to istotna część psychiki ludzkiej. Mieszczące się tam wyparte wspomnienia, zapomniane doświadczenia, emocje i przeżywane konflikty wpływają na aktualne samopoczucie osoby, na to jak widzi i rozumie świat i jak zachowuje się względem swoich spraw.

Nieświadome mechanizmy obronne umożliwiają nam trzymanie trudnych, bolesnych czy bardzo konfliktowych treści w nieświadomości. Czasem jednak są zbyt sztywne i automatyczne, że utrudniają nam elastyczne i twórcze radzenie sobie z życiowymi problemami i zadaniami rozwojowymi. Czasem mechanizmy te są zbyt słabe i nieadekwatne, a nieświadome uczucia i konflikty dają o sobie znać pod postacią impulsywnych zachowań czy doświadczania silnych niezrozumiałych dla nas samych uczuć i myśli.

Psychoterapia psychodynamiczna umożliwia dotarcie do tych nieświadomych uczuć i treści, zrozumienie ich, tego jak wpływają na aktualne samopoczucie i zachowanie osoby. Jest procesem budowania zdolności do obserwowania siebie i włączania w obraz siebie wcześniej wzbudzających silny lęk doświadczeń, emocji czy przekonań. Założeniem jest, że to właśnie te nieświadome treści i cierpienie w związku z tym przeżywane przyprowadziły osobę do psychoterapeuty. Dzięki uświadomieniu ich sobie i zrozumieniu ich znaczenie w aktualnym życiu nie muszą już one być odreagowywane w objawach.

Nie chodzi więc w niej jedynie o redukcje czy usuniecie objawów, ale o zrozumienie, w jaki sposób doszło do ich wytworzenia. Dopiero takie pogłębione podejście do problemów psychicznych może prowadzić do trwałej zmiany w przeżywaniu i zachowaniu osoby.

Psycholog Magdalena Polewaczyk-Okuła
ul. Żabia 22/3, 15-338 Białystok
Psycholog w Białymstoku