Dlaczego psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna to forma leczenia problemów psychicznych oparta na teorii psychoanalitycznej. Podstawowym założeniem tego podejścia jest twierdzenie, że nieświadomość oprócz świadomości to istotna część psychiki ludzkiej. Mieszczące się tam wyparte wspomnienia, zapomniane doświadczenia, emocje i przeżywane konflikty wpływają na aktualne samopoczucie osoby, na to jak widzi i rozumie świat i jak zachowuje się względem swoich […]

Psycholog Magdalena Polewaczyk-Okuła
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lokal 104, 15-094 Białystok
Psycholog w Białymstoku