Psychoterapia

Psychoterapia to profesjonalna forma pomocy dla osób doświadczających różnego rodzaju problemów natury psychologicznej. Dobra psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych. Polega na rozmowie z psychoterapeutą, w czasie której osoba ma szansę przyjrzeć się swoim trudnościom, zrozumieć ich źródła, swoje zachowanie, które może przyczyniać się do powstawania lub podtrzymywania tych trudności. Analiza swoich emocji, postaw i motywacji odbywa się w bezpiecznej atmosferze i przy wsparciu profesjonalisty. Psychoterapia to leczenie słowem i relacją.

Celem psychoterapii jest zmiana zachowań i postaw klienta, w takim kierunku, że następuje zmniejszenie lub całkowite ustąpienie przykrych i uciążliwych objawów. Osoba lepiej radzi sobie z lękami i stresem, rozwija swoje kompetencje emocjonalne, takie jak kontrolowanie i wyrażanie emocji. Pod wpływem psychoterapii podnosi się i urealnia samoocena, następuje poprawa zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem.

Psychoterapia skierowana jest do osób, które:

  • doświadczają różnego rodzaju objawów utrudniających im skuteczne funkcjonowanie w życiu codziennym i w realizacji swoich celów, jak lęki, nadmierna senność, apatia, nieuzasadnione zmęczenie, nadużywanie substancji psychoaktywnych
  • doświadczają przedłużającego się obniżonego nastroju, przygnębienia
  • czują się nieusatysfakcjonowane swoim życiem osobistym
  • mają trudności w ważnych dla siebie relacjach z innymi
  • chcą lepiej radzić sobie ze stresem i z chorobą (np. z dolegliwościami fizycznymi, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami jedzenia)
  • mają problemy w życiu zawodowym (trudności w podejmowaniu decyzji, konflikty ze współpracownikami, trudności w określaniu celów i ich osiąganiu)

Dla osób doświadczających tego typu trudności czy zaburzeń funkcjonowania psychoterapia jest właściwą formą pomocy i leczenia. Psychoterapia opiera się na założeniu, że sfera psychiczna to istotna i swoista sfera życia. Zaburzenia w tej sferze bardzo wpływają na funkcjonowanie człowieka w innych sferach (na samopoczucie fizyczne, relacje z ludźmi). Jako taka wymaga swoistych dla niej narzędzi działania. Wiedza psychologiczna i psychoterapeutyczna dostarcza takich narzędzi.

Zapraszam na spotkania konsultacyjne (od 1 do 3 spotkań). W czasie tych spotkań terapeuta diagnozuje problem psychologiczny jaki może stać za objawami i trudnościami, których doświadcza pacjent.

Psycholog Magdalena Polewaczyk-Okuła
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 lokal 104, 15-094 Białystok
Psycholog w Białymstoku